Κατοικία και Εργασία - jobres.uom.gr

Η υπηρεσία «Κατοικία και Εργασία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobres.uom.gr/ και εξυπηρετεί τόσο τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την αναζήτηση στέγης και εργασίας, όσο και τους ιδιοκτήτες ακινήτων / μεσίτες και τους εργοδότες / γραφεία εύρεσης εργασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν προς όλους.

Το πληροφοριακό σύστημα JOBRES αποτελείται από δύο ξεχωριστές διαδικτυακές εφαρμογές με ελεγχόμενη πρόσβαση ενιαίας διαχείρισης (SSO). Ενδεικτικές βασικές υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος JOBRES είναι:

  • Καταχώρηση με χειροκίνητο και αυτόματο τρόπο (μέσω αρχείων XML)
  • Αυτόματη δημιουργία προτεινόμενων λύσεων μετά από υποβολή κριτηρίων και ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης.
  • Αξιοποίηση πολυκαναλικών υπηρεσιών ενημέρωσης π.χ. μέσω web ή μέσω μηνυμάτων τύπου RSS, email και SMS.
  • Προσβασιμότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες από πολλαπλές συσκευές, όπως κανονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, Tablet PCs με τεχνολογία responsive design.

Η χρήση του συστήματος γίνεται με πλήρεις δυνατότητες από πιστοποιημένους χρήστες.

Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές και απόφοιτοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη διαθέτουν. Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και μόνο για τους μήνες Αύγουστο - Νοέμβριο (δηλαδή για όσους εκκρεμεί η εγγραφή στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο JOBRES με προσωρινό username: demostud και password: 4444, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες και μόνο για αναζήτηση κατοικίας.

Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών (ιδιοκτήτες ακινήτων, μεσίτες, εργοδότες, γραφεία εύρεσης εργασίας) πρέπει να καταχωρούν Αίτηση Εγγραφής, η οποία επικυρώνεται ηλεκτρονικά από το διαχειριστή του συστήματος και αφού ειδοποιηθούν άμεσα, αποκτούν το δικαίωμα πιστοποιημένης πρόσβασης στο σύνολο των δυνατοτήτων του JOBRES..

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, καθώς και λεπτομερείς Οδηγίες Χρήσης είναι διαθέσιμες στον ενημερωτικό ιστότοπο http://idpweb.uom.gr.