Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος


bullet-iconΈργο Επιτροπής Εξωστρέφειας: 2013-2015

Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) δραστηριοποιείται στην οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό τη διεύρυνση των συνεργασιών, την ανάδειξη και προβολή του Τμήματος. Αυτό το επιδιώκει σχεδιάζοντας και υλοποιώντας δράσεις σχετικές με τέσσερις πυλώνες εξωστρέφειας:

· Δράσεις διασύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνουν συνεργασία με σχολεία και ενημερώσεις μαθητών με σκοπό την ανάδειξη του ΤΕΠ και την προσέλκυση υψηλού επιπέδου εισακτέων.

· Δράσεις σχετιζόμενες με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΠ μέσα από την ανάδειξη των σημαντικών επιτευγμάτων τους, τη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων, την εξασφάλιση της απασχόλησής τους σε επιχειρήσεις, προγράμματα εθελοντισμού, φοιτητικούς διαγωνισμούς και λοιπές δράσεις.

· Δράσεις με σκοπό την ανάδειξη της έρευνας του τμήματος που περιλαμβάνουν την καταγραφή και προώθηση των συνεργειών του ΤΕΠ με άλλα ακαδημαϊκά τμήματα (συμφωνίες ακαδημαϊκής συνεργασίας, Erasmus+), επιστημονικούς φορείς και αξιόλογους μεμονωμένους ερευνητές στην Ελλάδα και διεθνώς, την καταγραφή Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος, την ανάδειξη των θεματικών περιοχών ενασχόλησης των μελών του ΤΕΠ και την προώθηση των επιστημονικών διακρίσεων των μελών του ΤΕΠ.

· Δράσεις με σκοπό τη συνεργασία του ΤΕΠ με φορείς και επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν τη συνεργασία με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς, τη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, τη συμμετοχή του ΤΕΠ σε σχετικές επιχειρηματικές δράσεις και εκδηλώσεις και προώθηση διακρίσεων σε επιχειρηματικά θέματα. Επιδιώκεται συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις που απασχολούν φοιτητές του ΤΕΠ στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και οργάνωση σχετικών ημερίδων.

Για να υλοποιήσει τα παραπάνω, η Επιτροπή Εξωστρέφειας πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις εσωτερικά στο Τμήμα, όσο και συναντήσεις και συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς, συγκεντρώνει πληροφόρηση και μελετά σχετικές δράσεις και προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ΤΕΠ και συντονίζει τις δράσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Μέλη της Επιτροπής

· Νικολαϊδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

· Στειακάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

· Ξυνόγαλος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής

· Πετρίδου Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια

· Φούσκας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Τελευταία ενημέρωση: 07/11/2018 10:43:14