Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος


bullet-iconΈργο Επιτροπής Εξωστρέφειας: 2013-2015

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ) δραστηριοποιείται στην οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του Τμήματος. Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας (άλλα ΑΕΙ, ΤΕΙ) αλλά και σχολείων, εκπαιδευτικών φορέων κλπ. για το παραγόμενο επιστημονικό έργο του ΤΕΠ, αλλά και ευρύτερα στην ανάδειξη και διάχυση του εν λόγω έργου του ΤΕΠ στον επιχειρηματικό κόσμο, την πολιτεία, το κοινό κλπ. Αναλυτικότερα οι πυλώνες δράσης της Επιτροπής είναι οι παρακάτω:

 • Συντονισμός ενεργειών και παροχή καθοδήγησης για την ανάπτυξη κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής μεταξύ των μελών ΔΕΠ του ΤΕΠ.
 • Διαμόρφωση και προβολή του προφίλ του ΤΕΠ προς την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσα από την καταγραφή των υφιστάμενων και το σχεδιασμό νέων δράσεων επιστημονικής, αλλά και ενημερωτικής φύσης.
 • Καταγραφή και προώθηση της ανάπτυξης συνεργειών του ΤΕΠ με άλλα ακαδημαϊκά τμήματα, επιστημονικούς φορείς και αξιόλογους μεμονωμένους ερευνητές στην Ελλάδα και διεθνώς.
 • Ανάδειξη και αλληλεπίδραση του ΤΕΠ με τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ει δυνατόν.
 • Αναγνώριση πηγών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υποστήριξης της επιστημονικής έρευνας που διενεργεί το ΤΕΠ μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία και συνέργειες.
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση δράσεων υπό την αιγίδα του Τμήματος με στόχο την προσέλκυση μαθητών και φοιτητών υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αντίστοιχα.

Για να υλοποιήσει τα παραπάνω, η Επιτροπή Εξωστρέφειας πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις εσωτερικά στο Τμήμα, όσο και συναντήσεις με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς, συγκεντρώνει πληροφόρηση και μελετά σχετικές δράσεις και προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ΤΕΠ και συντονίζει τις δράσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Μέλη της Επιτροπής

Πρόεδρος:

 • Μάνθου Βασιλική, Καθηγήτρια

Μέλη:

 • Νικολαΐδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Κίτσιος Φώτης , Επίκουρος Καθηγητής
 • Μαντάς Μιχάλης, Λέκτορας
 • Φούσκας Κωνσταντίνος, Λέκτορας
 • Γεωργιάδης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής (2013-2014)

Τελευταία ενημέρωση: 13/10/2015 09:26:44