Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Έργο Επιτροπής Εξωστρέφειας: 2013-2015

Από τη σύστασή της τον Ιούνιο του 2013, η Επιτροπή Εξωστρέφειας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΤΕΠ), στο πλαίσιο των τακτικών (μηνιαίων κατά κανόνα) συναντήσεών της, ασχολήθηκε με πληθώρα θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αναζήτηση, επισκόπηση και μελέτη του έργου αντίστοιχων επιτροπών εξωστρέφειας άλλων τμημάτων και πανεπιστημίων, με σκοπό τον καθορισμό σχετικών δράσεων.
 • Διαμόρφωση βασικών στρατηγικών στόχων και επιμέρους δράσεων για την επίτευξη της εξωστρέφειας του ΤΕΠ.
 • Αναζήτηση παλαιότερων δράσεων εξωστρέφειας που υλοποιήθηκαν πριν την έναρξη της λειτουργίας της επιτροπής στο ΤΕΠ.
 • Διευκόλυνση δημιουργίας ομάδας αποφοίτων: με τη βοήθεια της συναδέλφου Γεωργίας Κολωνιάρη και του υποψήφιου διδάκτορα του ΤΕΠ Χρήστου Ασλανίδη δημιουργήθηκε «ομάδα αποφοίτων» στο Facebook και στο Linkedin.
 • Προεργασία δημιουργίας προφίλ του ΤΕΠ με τη βοήθεια της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Άννας Πετρικόγλου.
 • Διανομή, συμπλήρωση και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων συγκέντρωσης πληροφοριών από τους πρωτοετείς φοιτητές του ΤΕΠ, σε σχέση με τις προτιμήσεις εισαγωγής τους στο τμήμα και τις προσδοκίες τους από αυτό.
 • Συμμετοχή του ΤΕΠ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Technology Forum 2 που συνδιοργανώθηκε από 8 φορείς: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΑΠΘ, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
 • Συνεργασία του ΤΕΠ με τις εταιρείες-μέλη του ΣΕΠΒΕ για την πρακτική άσκηση ή την εκπόνηση διπλωματικών-πτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές μας στις εταιρείες-μέλη του ΣΕΠΒΕ.
 • Συμμετοχή στην εξεύρεση ομιλητών για την ημερίδα του Μεταπτυχιακού προγράμματος του ΤΕΠ "Business Prospects in IT" που διοργανώθηκε στις 6/5/2015.
 • Υποστήριξη της διεξαγωγής των ακόλουθων ενημερωτικών ημερίδων:
  • Παρουσίαση του Διεθνή Φοιτητικού Διαγωνισμού στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα, Ennovation 2015, 6 Μαϊου 2015.
  • Προστασία των εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 27 Μαϊου 2015.
 • Συμμετοχή σε δράσεις προβολής / παρουσίασης του ΤΕΠ σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Διοργάνωση του Φοιτητικού Συνεδρίου του ΤΕΠ με τίτλο «Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία (280 συνέδροι από 13 ΑΕΙ/ΤΕΙ) την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατά την έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 4 προσκεκλημένες ομιλίες από εκλεκτούς ομιλητές:

  - Σ. Μπενσασσών, Δημοτικός Σύμβουλος, Εντεταλμένος σε Θέματα Καινοτομίας, Δήμος Θεσσαλονίκης

  - Π. Αγγελίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

  - Α. Καραγιαννάκη, Υπεύθυνη Συντονισμού και Στρατηγικής Ανάπτυξης, Athens Center for Entrepreneurship and Innovation

  - Ν. Αποστολίδη, Senior Political Advisor, Netherlands Embassy in Athens

  Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 60 εργασίες σε 12 θεματικές συνεδρίες και βραβεύτηκαν οι 3 καλύτερες εργασίες κατόπιν κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Ο Ψηφιακός Τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου είναι διαθέσιμος εδώ. Στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου συμμετείχαν 39 προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι υποστήριξαν με μεγάλο κέφι το έργο επιμέρους Επιτροπών, υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη Μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

  Διοικητική Επιτροπή: Β. Μάνθου, Μ. Μαντάς

  Συντακτική Επιτροπή: Μ. Μαντάς, Α. Σιφαλέρας

  Επιτροπή Προώθησης: Γ. Κολωνιάρη, Κ. Βεργίδης, Κ. Ψάννης

  Επιτροπή Χορηγιών: Α. Δασίλας

  Επιτροπή Εργασιών: Α. Σιφαλέρας, Κ. Ψάννης, Μ. Μαντάς

  Επιτροπή Logistics: Μ. Μαντάς, Γ. Κολωνιάρη

  Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://fstep.uom.gr/.
  Τελευταία ενημέρωση: 21/01/2016 12:30:48