ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

  Δικτυακός τόπος ΠΜΣ: mai.uom.gr »

  Κατευθύνσεις

  1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
  2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
  3. Επιχειρηματική Πληροφορική
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

  Αντικείμενο - Σκοπός

  Παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική με έμφαση:

  • στις σύγχρονες εξελίξεις της Πληροφορικής με συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
  • στην ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.

  Κριτήρια Επιλογής

  Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας, προφορική συνέντευξη

  Διάρκεια: 3 εξάμηνα
  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από Απρίλιο έως Μάϊο
  Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο
  Πληροφορίες:  http://mai.uom.gr
  Τηλέφωνο: 2310 891734
  e-mail: mai@uom.gr  Τελευταία ενημέρωση: 15/02/2016 14:47:30