ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Δικτυακός τόπος ΠΜΣ: mai.uom.gr »

Κατευθύνσεις

  1. Τεχνολογίες Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
  2. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές
  3. Επιχειρηματική Πληροφορική
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογία Καινοτομίας

Αντικείμενο - Σκοπός

Παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική με έμφαση:

  • στις σύγχρονες εξελίξεις της Πληροφορικής με συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
  • στην ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.

Κριτήρια Επιλογής

Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας, προφορική συνέντευξη

Διάρκεια: 3 εξάμηνα
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: από Απρίλιο έως Μάϊο
Έναρξη μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο
Πληροφορίες:  http://mai.uom.gr
Τηλέφωνο: 2310 891734
e-mail: mai@uom.grΤελευταία ενημέρωση: 15/02/2016 14:47:30