ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Νέοι Κύκλοι
  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
  δημοσιεύθηκε: 05-12-2017  12:27  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-03-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
  δημοσιεύθηκε: 06-03-2018  10:34  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-03-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
  δημοσιεύθηκε: 06-03-2018  14:52  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-03-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
  δημοσιεύθηκε: 09-02-2018  14:43  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-03-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
  δημοσιεύθηκε: 09-02-2018  14:52  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-03-2018