ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Νέοι Κύκλοι




  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  δημοσιεύθηκε: 14-11-2017  09:39  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 26-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση
  δημοσιεύθηκε: 01-12-2017  13:14  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 26-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  δημοσιεύθηκε: 14-12-2017  09:18  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 26-01-2018

  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
  δημοσιεύθηκε: 13-11-2017  14:27  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές
  δημοσιεύθηκε: 05-12-2017  09:38  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων
  δημοσιεύθηκε: 11-12-2017  11:09  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  δημοσιεύθηκε: 14-12-2017  10:18  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
  δημοσιεύθηκε: 05-12-2017  12:27  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-02-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην Ανατολική-Νοτιοανατολική Ευρώπη
  δημοσιεύθηκε: 22-12-2017  11:39  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-02-2018

  Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
  δημοσιεύθηκε: 22-12-2017  12:41  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-02-2018