ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Νέοι Κύκλοι


  • Προβολή ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα
  • Αρχείο: όλες οι ανακοινώσεις της υποκατηγορίας 'Νέοι Κύκλοι'
  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι Προκηρύξεις νέων κύκλων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδ. έτος 2018-2019 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

   Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ.
  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή
  δημοσιεύθηκε: 01-08-2018  12:08  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 24-08-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  δημοσιεύθηκε: 28-06-2018  15:00  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 07-09-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην Ανατολική-Νοτιοανατολική Ευρώπη
  δημοσιεύθηκε: 09-07-2018  10:48  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 21-09-2018

  Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
  δημοσιεύθηκε: 09-07-2018  11:02  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 21-09-2018

  Προκήρυξη Master's Degree in International Public Administration
  δημοσιεύθηκε: 26-07-2018  14:06  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 21-09-2018