ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. - Νέοι Κύκλοι


  • Προβολή ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα
  • Αρχείο: όλες οι ανακοινώσεις της υποκατηγορίας 'Νέοι Κύκλοι'
  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ορισμένες Προκηρύξεις για την εισαγωγή φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδ. έτος 2018-2019 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).
   Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που σας ενδιαφέρει.
  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
  δημοσιεύθηκε: 06-11-2018  15:07  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-12-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  δημοσιεύθηκε: 20-11-2018  12:18  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-12-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  δημοσιεύθηκε: 30-10-2018  14:45  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-12-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
  δημοσιεύθηκε: 03-12-2018  14:11  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 31-12-2018

  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
  δημοσιεύθηκε: 14-11-2018  13:44  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 22-01-2019