ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Νέοι Κύκλοι
  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  δημοσιεύθηκε: 13-10-2017  11:19  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 20-11-2017

  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
  δημοσιεύθηκε: 10-11-2017  12:17  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 15-12-2017

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  δημοσιεύθηκε: 10-10-2017  10:51  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 18-12-2017

  Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα
  δημοσιεύθηκε: 13-11-2017  14:27  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 22-01-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
  δημοσιεύθηκε: 14-11-2017  09:39  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 26-01-2018