ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Νέοι Κύκλοι
  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Σπουδές
  δημοσιεύθηκε: 28-06-2017  15:35  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 22-09-2017

  Προκήρυξη Master's Degree in International Public Administration
  δημοσιεύθηκε: 22-03-2017  13:19  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 25-09-2017

  Προκήρυξη Master's Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Eastern Europe
  δημοσιεύθηκε: 24-07-2017  10:17  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 25-09-2017

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  δημοσιεύθηκε: 10-05-2017  09:55  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 29-09-2017

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Μουσικές Τέχνες
  δημοσιεύθηκε: 05-07-2017  13:08  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 29-09-2017

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στις Eπιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
  δημοσιεύθηκε: 05-05-2017  13:45  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 06-10-2017

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
  δημοσιεύθηκε: 14-06-2017  16:30  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 18-09-2018