ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  UN academic impact
  UN academic impact

  Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. - Νέοι Κύκλοι


  • Προβολή ανά μεταπτυχιακό πρόγραμμα
  • Αρχείο: όλες οι ανακοινώσεις της υποκατηγορίας 'Νέοι Κύκλοι'
  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ορισμένες Προκηρύξεις για την εισαγωγή φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το ακαδ. έτος 2018-2019 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών όλων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).
   Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που σας ενδιαφέρει.
  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων
  δημοσιεύθηκε: 24-09-2018  13:21  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 22-10-2018

  Προκήρυξη Π.Μ.Σ. στη Δημόσια Διοίκηση
  δημοσιεύθηκε: 09-10-2018  09:17  |  Υποβολή αιτήσεων έως: 30-11-2018