Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών στο γνωστικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Ο.Δ.Ε. ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πολυξένη Αγγελούση, τηλ.: 2310 891586, e-mail: xenag@uom.edu.gr στη Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ο.Δ.Ε.

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • 1ο ΣΤΑΔΙΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • 2ο ΣΤΑΔΙΟ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ/ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ