Επικοινωνία με τον Webmaster


  • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα τμήματα και προγράμματα σπουδών, μπορείτε να στέλνετε email στο τμήμα δημοσίων σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: pubrel@uom.gr.
  • Για ερωτήματα σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μπορείτε να τις δείτε, αφού επισκεφτείτε τις σχετικές σελίδες).

  • Για οποιοδήποτε σχόλιο, παρατήρηση ή πρόβλημα σχετικά με το Web site του Πανεπιστημίου μπορείτε να στείλετε email στο webmaster@uom.gr. Διαβάστε μερικές χρήσιμες οδηγίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.
  • Ανατρέξετε στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου για την αναζήτησή χρήσιμων τηλεφώνων και email διευθύνσεων.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Εγνατία 156,
Τ.Θ. 1591
546 36
Θεσσαλονίκη


[τηλεφωνικό κέντρο: 00302310.891101 ]