Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανακοινώσεις

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας»    [27-01-2014  09:13] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων"   [19-12-2013  08:53] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας"   [19-11-2013  13:19] 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ κατ' Άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 3848/2012   [29-04-2013  09:27] 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ κατ' Άρθρο 34 παρ. 4 του Ν. 3848/2012   [26-04-2013  10:06] 

Διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ο.Δ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή   [19-04-2013  14:16] 

Διαδικασία Μονιμοποίησης του κ. Βασιλείου Αλετρά σε θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας»   [16-04-2013  08:37] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο : «Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»   [19-03-2013  14:18] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο : « Μάνατζμεντ και Οικονομικά της Υγείας »   [04-01-2013  10:23] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο : « Ανάλυση Επιχειρηματικών Κινδύνων »   [04-01-2013  10:19] 

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»   [13-12-2011  14:03] 

Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»   [13-12-2011  14:03] 

Πλήρωση θέσης ΕΤΕΠ με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρίου του Τμήματος   [27-05-2011  14:17] 

Διαδικασία θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»   [12-11-2010  12:37] 

Διαδικασία θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ή ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ"   [01-11-2010  11:46] 

Διαδικασία θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»   [01-11-2010  11:39] 

Διαδικασία θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»   [01-11-2010  11:31] 

Διαδικασία θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ"   [01-11-2010  11:27] 

Διαδικασίες της υποψήφιας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, κ. Αικατερίνης Γκοτζαμάνη, στο γνωστικό αντικείμενο «Μάνατζμεντ με έμφαση στη Διοίκηση Παραγωγής»   [12-07-2010  11:32]