Ανακοινώσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ME ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"   [07-02-2013  12:11] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"   [05-02-2013  08:16] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ,Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»   [01-12-2010  15:07] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ»   [01-12-2010  15:05] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»   [01-12-2010  15:04] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»   [01-12-2010  15:00] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»   [30-11-2010  14:29] 

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ»   [30-11-2010  13:15] 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ   [15-11-2010  12:30]