Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Ανακοινώσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΜΑΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"   [21-10-2015  11:49] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ.   [21-10-2015  11:49] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ κ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ   [21-10-2015  11:48] 

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. Θεόδωρου Παναγιωτίδη σε θέση του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μακροχρηματοοικονομική»   [18-02-2015  14:19] 

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. Θεολόγου Παντελίδη σε θέση του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική Ανάλυση και Ποσοτικές Μέθοδοι"   [08-07-2014  11:12] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Κ. ΑΙΚ. ΚΥΡΤΣΟΥ με γνωστικό αντικείμενο " Μακροοικονομία με Έμφαση στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου "   [18-02-2013  11:30] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΕΥΤΥΧ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ με γνωστικό αντικείμενο " Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική - Οικονομική του Περιβάλλοντος"   [18-02-2013  11:26] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ κ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΣΠ. ΖΗΚΟΥ ΣΤΟ γνωστικό αντικείμενο " Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"   [18-02-2013  11:12] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"   [13-12-2012  15:20] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"   [13-12-2012  15:20] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Οικονομική Ανάλυση»   [21-04-2011  10:06] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ Επίκ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση»   [20-04-2011  13:50] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Οικονομική Ανάλυση»   [20-04-2011  13:47] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Οικονομική Ανάλυση»   [20-04-2011  13:45] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"   [05-04-2011  12:45] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"   [05-04-2011  12:43] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ"   [04-04-2011  12:57] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ γνωστικό αντικείμενο "Βιομηχανική Κοινωνιολογία"   [21-12-2010  13:04]