Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Ανακοινώσεις

Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτη Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογίες και Τεχνολογίες Διοίκησης Παραγωγής»   [07-01-2015  11:18] 

Εξέλιξη του κ. Ψάννη Κωνσταντίνου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Αλγόριθμοι Μετάδοσης Δεδομένων σε Δίκτυα Επικοινωνιών»   [28-07-2014  13:16] 

Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Επιχειρήσεων και Καινοτομία»   [25-07-2014  14:40] 

Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού»   [25-07-2014  14:40] 

Διαδικασία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικός Προγραμματισμός- Βελτιστοποίηση Δικτύων»   [25-07-2014  10:29] 

Διαδικασία κρίσης υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»   [23-05-2014  10:02] 

Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»   [10-04-2014  11:12] 

Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική με Πληροφοριακά Συστήματα»   [08-11-2013  11:09] 

Διαδικασία κρίση υποψηφίου προς πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γνωστικό αντικείμενο: «Βελτιστοποίηση και Λήψη Αποφάσεων»   [27-05-2013  14:16] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Δίκτυα Η/Υ»   [20-02-2013  11:53] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Eπίκ. Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου»   [20-02-2013  11:53] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»   [07-06-2012  10:32] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»   [07-06-2012  10:31] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙOY ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»   [18-01-2012  15:46] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνητή Νοημοσύνη»   [28-12-2011  09:18] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ψηφιακή Οικονομική»   [28-12-2011  09:17] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Τεχνολογία Λογισμικού - Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση»   [28-12-2011  09:16] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»   [28-12-2011  09:14] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής-Φορολογικής Λογιστικής»   [03-03-2011  13:12] 

Διαδικασία μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με έμφαση στους Υπολογισμούς Μεγάλης Κλίμακας»   [02-02-2011  12:30] 

Διαδικασία θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»   [30-11-2010  09:57] 

Διαδικασία θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ"   [30-11-2010  09:51]