Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΥΧOΠΑΘΟΛΟΓΙΑ   [13-07-2017  10:36] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   [12-07-2017  11:29] 

Θέση ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: Εργασιακές Σχέσεις και στήριξη των Ατόμων με Αναπηρία στο χώρο της Εργασίας   [19-01-2017  14:30] 

Θέση ΔΕΠ, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία με τη Χρήση υποστηρικτικής Τεχνολογίας   [19-01-2017  14:26] 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   [01-12-2016  10:29] 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ   [01-12-2016  10:29] 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017   [30-11-2016  13:20] 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016-2017   [18-11-2016  09:42] 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   [16-11-2016  10:50] 

ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ   [14-11-2016  14:54] 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ"   [11-12-2015  13:24] 

ΘΕΣΗ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   [02-07-2015  08:51] 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ   [24-03-2015  10:46] 

ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ   [09-02-2015  13:24] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   [26-11-2014  09:19] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εξέλιξη του κ. Eυθύμιου Βαλκάνου , Επίκουρου Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών»   [27-02-2014  13:40] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εξέλιξη του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, Αναπληρωτή Καθηγητή, στη βαθμίδα του Καθηγητή 1ης βαθμίδας του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Όρασης»   [14-02-2014  14:11] 

Εξέλιξη της κας Αθηνάς Σιπητάνου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Ενηλίκων»   [21-10-2013  14:30] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εξέλιξη του κ. Γρηγoρίου Σίμου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Εξελικτική Ψυχοπαθολογία»   [19-04-2013  09:37] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: εξέλιξη του κ.Anthony Montgomery στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών - γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία της Εργασίας»   [04-04-2013  13:13] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εξέλιξη της κ. Βασιλικής Καραβάκου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης»   [01-04-2013  11:58] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την μονιμοποίηση της κας Λευκοθέας Καρτασίδου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή»   [12-02-2013  10:32] 

ΜΕΛΗ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εξέλιξη του κ. Ιωάννη Αγαλιώτη στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας - γνωστικό αντικείμενο: "Διδακτική Μεθοδολογία για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες"   [15-01-2013  09:16] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ"   [17-10-2012  13:53] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Η ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"   [17-10-2012  13:50] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ Η ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"   [20-09-2012  13:22] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"   [06-06-2012  14:17] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "Eπαγγελματικός Προσανατολισμός"   [29-02-2012  13:45] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"   [01-02-2012  11:51] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση»   [13-12-2011  12:50] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση"   [29-11-2011  12:23] 

ΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"   [22-07-2011  09:33] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης»   [09-06-2011  14:00] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ"   [25-05-2011  10:18] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"   [25-05-2011  10:17] 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜ. ΛΕΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης»   [14-04-2011  13:42] 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στη Γνωστική Ανάπτυξη»   [19-11-2010  11:55] 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Ενηλίκων»   [19-11-2010  11:54] 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Ενηλίκων»   [19-11-2010  11:54] 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Eκπαίδευση Ατόμων με προβλήματα ΄Ορασης»   [19-11-2010  11:53] 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία και Αγωγή Λόγου»   [19-11-2010  11:52]