Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Ανακοινώσεις

Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική"   [09-12-2014  09:17] 

Μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μάνου σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου»   [30-09-2014  10:22] 

Μονιμοποίηση κ. Εμμανουήλ Καραγιάννη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις στη Ρωσία και το Μετασοβιετικό Κόσμο"   [30-06-2014  10:30] 

Διαδικασία μονιμοποίησης του κ. Χρήστου Καρπέτη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη»   [12-06-2014  10:21] 

Πλήρωση θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες"   [29-05-2014  13:41] 

Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή 1ης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»   [29-05-2014  13:39] 

Πλήρωση θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομική και Πολιτική Ανθρωπολογία της Ν.Α. Ευρώπης»   [08-04-2014  10:30] 

Πλήρωση μίας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροοικονομία – Βιομηχανική Οικονομική»   [08-04-2014  10:25] 

Μονιμοποίηση του κ. Δημήτριου Ακριβούλη σε θέση καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Πολιτικές σχέσεις στα Βαλκάνια»   [10-03-2014  09:57] 

Πλήρωση μίας θέσης της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ρουμανική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό»   [19-12-2013  08:52] 

Μονιμοποίηση του κ. Βλάσιου Βλασίδη σε θέση Καθηγητή της Βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ στα Βαλκάνια»   [19-12-2013  08:51] 

Πλήρωση θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι σε συστήματα Πληροφορικής»   [19-12-2013  08:50] 

Πλήρωση μιας θέσης της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σερβική Γλώσσα και Φιλολογία με έμφαση στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό»   [12-12-2013  12:28] 

Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Ιστορία»   [12-12-2013  12:27] 

Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικιστική και Πολιτιστική Κληρονομιά στα Βαλκάνια και Παρευξείνιο χώρο»   [12-12-2013  12:12] 

Πλήρωση θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συγκριτική Πολιτική στη ΝΑ Ευρώπη»   [02-12-2013  09:22] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ   [02-12-2013  09:12] 

πλήρωση (από εξέλιξη) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτική Κατάκτηση της Αγοράς»   [21-10-2013  10:25] 

Διαδικασία επιλογής-εξέλιξης σε θέση καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Σλαβολογία: Πνευματικός Βίος και Πολιτισμός των Σλάβων»   [26-07-2013  13:26] 

Διαδικασία επιλογής-εξέλιξης σε θέση καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Ολοκλήρωση»   [26-07-2013  13:26] 

Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενοποίηση»   [21-01-2013  10:02] 

Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια»   [21-01-2013  10:01] 

Διαδικασία επιλογής εξέλιξης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Βαλκανική Ιστορία: Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στην Ύστερη Οθωμανική Περίοδο (19ος -20ος αι.)»   [21-01-2013  10:01] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (19ος – 20ος αιώνας)"   [20-09-2012  09:20] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ»   [03-09-2012  11:12] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»   [03-09-2012  11:12] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Συγκριτικά Οικονομικά Συστήματα στην Αν. και ΝΑ Ευρώπη»   [02-12-2010  14:14] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Ανθρωπολογία των μειονοτήτων και των μεταναστεύσεων στην Ανατολική Ευρώπη»   [02-12-2010  14:11] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμική Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»   [02-12-2010  11:51] 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"Μακροοικονομική Πολιτική με Έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη"   [15-11-2010  14:32] 

Διαδικασία πλήρωσης Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΛΕΚΤΟΡΑ με γνωστικό αντικείμενο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ"   [12-11-2010  12:10] 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"   [22-10-2010  10:54]