Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΕΣ


 • ΦΕΚ Ίδρυσης "Εργαστηρίου Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (ΤΕΧΝΕΣ)/Laboratory for Sound and Video Technology (ARTS-Lab)"

 • Διευθυντής : Πολίτης Ευγένιος

  Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη: Μπαλτά Κυριακή

  Μέλη :

 • Βράνος Γεώργιος
 • Τσικουρίδης Ελευθέριος
 • Νηστικάκης Μιχαήλ, Ε.Ε.Π.
 • Σακαλής Φώτιος, Ε.Ε.Π.

 • Τελευταία ενημέρωση: 26/02/2018 14:54:38