Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΕΣ


  • ΦΕΚ Ίδρυσης "Εργαστηρίου Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας (ΤΕΧΝΕΣ)/Laboratory for Sound and Video Technology (ARTS-Lab)"

  • Διευθυντής : Πολίτης Ευγένιος

    Μέλη :

  • Βράνος Γεώργιος
  • Τσικουρίδης Ελευθέριος
  • Νηστικάκης Μιχαήλ, Ε.Ε.Π.
  • Σακαλής Φώτιος, Ε.Ε.Π.

  • Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2017 10:34:25