Αναζήτηση στο uom.gr


Η συγκεκριμένη σελίδα, παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του ιστοχώρου να αναζητήσουν πληροφορίες για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και να ψάξουν σε όλο το δημοσιευμένο περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της Google

Τηλέφωνα & emails Προσωπικού


 
Πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους όρους. Τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι με βάση τη μηχανή της Google.