ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Λανθασμένες σταθερές για τη λειτουργία API