ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Λανθασμένες σταθερές για τη λειτουργία API