Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia

Ανακοίνωση - πρόσκληση για κατόχους διδακτορικού διπλώματος
Ημερομηνία: Thursday, March 23 @ 14:25:22
Θεματική Ενότητα Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού διπλώματος που επιθυμούν να μεταταγούν σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στο Τμήμα και πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017, να καταθέσουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παραπάνω διάταξη στη Γραμματεία του Τμήματος για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα μέχρι την 31η Μαρτίου 2017:

  • Διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας

  • Διδασκαλία της Τουρκικής Γλώσσας

  • Διδασκαλία της Σερβικής Γλώσσας

  • Διδασκαλία της Βουλγαρικής Γλώσσας

  • Διδασκαλία της Ρουμανικής Γλώσσας

  • Ιστορία Τέχνης

  • Πολιτικές του Πολιτισμού

  • Πληροφορική

  • Ποσοτικές Μέθοδοι

  • Οικονομική Επιστήμη

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Β.Σ.Α.Σ.Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/

Διεύθυνση (URL) ανακοίνωσης:
http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8279