Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία:<!-- - --> - Προκηρύξεις
Περιλαμβάνει προκηρύξεις με συμβάσεις για απασχόληση και εργασία καθώς και ανακοινώσεις διάφορων έργων και ερευνητικών προγραμμάτων.
- Προκηρύξεις του Τμήματος Προσωπικού
Περιλαμβάνει προκηρύξεις για ακαδημαικό (μέλη ΔΕΠ και συμβασιούχους ΠΔ/407), τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου.


- Προκηρύξεις μετατάξεων στο δημόσιο τομέα
Προκηρύξεις Μετατάξεων: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ)


Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/