Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία:
Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για υπηρεσίες και τους πόρους πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Μπορείτε να ακολουθήσετε συνδέσεις προς τις ιστοσελίδες της Βιβλιοθήκης, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων, των γραφείων Διαμεσολάβησης, Διασύνδεσης, Προμηθειών και Προσωπικού καθώς και του Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων.


Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/