Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία:
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχουν, εδώ και χρόνια, πολύ αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση και αναδεικνύονται όχι μόνο ως θύλακες ερευνητικής αριστείας, αλλά και ως κόμβοι διάδρασης και συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, η διαρκής στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η χρήση των πλέον προηγμένων διδακτικών μεθόδων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η σύνδεση των μαθησιακών τους στόχων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων τους.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα εξής αντικείμενα:

bullet-icon Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδώνbullet-icon Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/