Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία:


Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/