Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία:


Το Κέντρο Υπολογιστών & Δικτύων (ΚΥΔ) του Ιδρύματος παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη της Ακαδημαϊκής του κοινότητας για εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση στην προσωπική τους αλληλογραφία μέσω διαδικτύου (webmail).

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
 • Προσωπικό & Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
  simplewebmail - uom.gr:  Είσοδος
 • Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί φοιτητές
  gmail - uom.edu.gr:  Είσοδος | Πληροφορίες • Πληροφορίες και παροχή βοήθειας σχετικά με την υπηρεσία webmail
  helpdesk του ΚΥΔ (Τ:2310-891800, Ε:help@uom.gr)
 • Παροχή βοήθειας σχετικά με το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  αποστολή email στο accounts@uom.gr


Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/