Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia


Ημερομηνία: Thursday, June 14 @ 11:31:13ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

Πρακτικά Εκλογής Πρύτανη & Αντιπρυτάνεων

Αποτελέσματα Επαναληπτικών Εκλογών για την Ανάδειξη Πρύτανη

Αποτελέσματα εκλογής Αντιπρυτάνεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Πράξη Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής

Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων


Το άρθρο αυτό προέρχεται από Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - University of Macedonia
http://www.uom.gr/