ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ"


ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ" 

Θεσσαλονίκη, 22, 23, 24 Οκτωβρίου 2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τις βαλκανικές διαστάσεις της. 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2021. Γλώσσες τους συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. 
 
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε ένα γεγονός ο αντίκτυπος του οποίου ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της ελληνικής χερσονήσου. Επηρέασε σημαντικά τόσο τους άλλους βαλκανικούς λαούς όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική και διπλωματική πραγματικότητα. Η συγκρότηση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου το 1830 υπήρξε ο πρώτος de facto εδαφικός ακρωτηριασμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον βαλκανικό χώρο. Το ελληνικό παράδειγμα ακολουθήθηκε σύντομα και από τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς εισάγοντας την βαλκανική χερσόνησο στην εποχή της Νεωτερικότητας. 
Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις επαναστατικές διαδρομές που συνέδεσαν την Παλιγγενεσία των Ελλήνων με τους άλλους βαλκανικούς λαούς. Να αποτυπώσει τη συμμετοχή των υπόλοιπων βαλκανικών λαών στην Ελληνική Επανάσταση και να αναδείξει τις επιπτώσεις που αυτή είχε στο εσωτερικό των βαλκανικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα.    

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων θα βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Πληροφορίες για την πορεία του Διεθνούς Συνεδρίου θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου http://www.imxa.gr  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

Μεγ. Αλεξάνδρου 31Α · 546 41 Θεσσαλονίκη

Τ.Θ. 50864, Τ.Κ. 540 08 Θεσσαλονίκη

 

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES

Meg. Alexandrou 31A · GR-546 41 Thessaloniki

P.O. Box 50864 · GR-540 08 Thessaloniki

GREECE

 

TEL. (+30) 2310 830225

FAX (+30) 2310 831429

E-mailimxa@imxa.gr · http://www.imxa.gr