Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-06-28

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special Education and Rehabilitation) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο τους από τις 31/05/2021 μέχρι και τις 28/06/2021 ηλεκτρονικά στο email: metekpe@uom.edu.gr

Λεπτομέρειες για την Πρόσκληση θα βρείτε στο αρχείο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και για την αίτηση στο αρχείο Αίτηση Εισαγωγής.