ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα "Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 έως σήμερα" , ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών διοργανώνει στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2021
επιστημονικό συνέδριο με θέμα" Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 έως σήμερα"
το οποίο αποτελεί δράση που έχει ενταχθεί στον επίσημο κατάλογο των επετειακών δράσεων του 2021 
και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021.