Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 2233 τ. Β' / 29.5.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως και την Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας κυμαίνεται πλέον στο 20%.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 2233 τ. Β' / 29.5.2021).