Ορισμός 3μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


  

Λήψη Αρχείων / Downloads