Ορισμός 3μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων


  

Λήψη Αρχείων / Downloads