ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021


Την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:30, η Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κα Δήμητρα - Λουκία Κόλια, θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

"A Comparative Analysis of Capital, Risk, Efficiency, Profitability, Diversification and Integration of the Eurozone and the United States Banking Institutions in the aftermath of the Global Financial Crisis"

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Συμεών Παπαδόπουλου.

Η υποστήριξη θα λάβει χώρα μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης:

https://zoom.us/j/96665396099
Meeting ID: 966 6539 6099

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Συμεών Παπαδόπουλος, Μον. Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Επιβλέπων

  2. Αθανάσιος Νούλας, Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  3. Ιωάννης Παπαναστασίου, Καθηγητής , Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  4. Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  5. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  6. Ευστράτιος Λιβάνης, Μον. Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  7. Πέτρος Μεσσής, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής