ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 θα διεξαχθεί διαδικτυακά η ορκωμοσία των υποψήφιων πτυχιούχων του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους  και έχουν καταθέσει ήδη τα δικαιολογητικά τους.

Διαδικασία διαδικτυακής ορκωμοσίας

Στους υποψήφιους πτυχιούχους θα αποσταλούν με email:

  • Αρχείο με τον Όρκο του πτυχιούχου, ο οποίος θα αναγνωσθεί από τον πρωτεύσαντα
  • Το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας και το Φύλλο Βαθμολογίας τα οποία θα πρέπει ο καθένας να υπογράψει και να αποστείλει στη Γραμματεία με email.

Ο σύνδεσμος (link) της διαδικτυακής σύνδεσης θα αποσταλεί σε όλους με email. Όποιος δεν παραλάβει έστω και μία μέρα πριν το σχετικό σύνδεσμο παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τη γραμματεία.

Τα έντυπα της ορκωμοσίας (αντίγραφα πτυχίων και παραρτήματα διπλώματος) θα υπογραφούν και στη συνέχεια θα ενημερωθούν οι πτυχιούχοι για την παραλαβή τους.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι να συμπληρώσουν το ακόλουθο ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ: https://forms.gle/LPbnDMHPeSgZ6JA79