ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


uom-business-school-header

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 ως 12:00, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς», του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τους εκλέκτορες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017, Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Με βάση τα παραπάνω:

(α) ο κ. Νικόλαος Πρωτόγερος του Γεωργίου Καθηγητής, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και

(β) ο κ. Παναγιώτης Ταχυνάκης του Δημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής, εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως 31/08/2023.

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ