Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «ACFE Antifraud Education Partnership»


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «ACFE Antifraud Education Partnership»

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021

H καταπολέμηση της απάτης σε κάθε μορφή της αποτελεί μια βασική προτεραιότητα παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, ο παγκόσμιος οργανισμός Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), με μέλη σε πάνω από 190 χώρες σε όλο τον πλανήτη, πιστεύει ότι βασικό στοιχείο αυτή της προσπάθειας είναι η παροχή γνώσεων σε επαγγελματίες κάθε κλάδου, τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό, από το 2002, η ΑCFE, ενισχύει τους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης προωθώντας τη δημιουργία ακαδημαϊκών μαθημάτων με αντικείμενο την έρευνα και την καταπολέμηση της απάτης.

Έτσι δημιουργήθηκε το ACFEAnti-FraudEducationPartnership στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιούνται εξειδικευμένοι εισηγητές – Πιστοποιημένοι Ελεγκτές κατά της Απάτης σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ώστε αυτά να καταστούν πάροχοι γνώσης και εκπαίδευσης κατά της απάτης. Στην πρωτοβουλία αυτή μετέχουν διακεκριμένα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο (από την Ελλάδα μετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια η ACFE “The Partnership was established to address the unprecedented need for fraud examination education at the university level. In pursuit of this objective, the ACFE is committed to providing timely, world-class educational tools and resources to universities and colleges around the world.”

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά την πιστοποίηση του Καθηγητή κ. Δημητρίου Σκιαδά, (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), ως Ελεγκτή κατά της Απάτης από την ACFE, με βάση την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, και σε συνεργασία του ίδιου με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, υπεβλήθη αίτηση για ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο ACFE Anti-Fraud Education Partnership.

Κατόπιν αξιολόγησης της ακαδημαϊκής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδική έμφαση και αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με απόφαση της ACFE, έγινε μέλος της ACFEAnti-FraudEducationPartnership.

Στο πλαίσιο αυτό, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα διδάσκεται από τον Καθηγητή κ. Σκιαδά, στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα «Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση Απάτης» στο οποίο θα αξιοποιηθεί υλικό που χορηγεί η ACFE με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της απόκτησης δεξιοτήτων από φοιτητές σε θέματα καταπολέμησης απάτης. Λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης του Τμήματος, η έμφαση θα δοθεί σε θέματα καταπολέμησης απάτης που αφορούν την ΕΕ αλλά και γενικότερα το διεθνές περιβάλλον.

Πρόκειται για το πρώτο συναφές προπτυχιακό μάθημα στην Ελλάδα που υποστηρίζει η ACFE, και αυτό δημιουργεί την προοπτική για μια μεγαλύτερη, εκτενέστερη και εις βάθος εκπαιδευτική συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον εν λόγω οργανισμό.

 

Επισυνάπτεται το παρακάτω υλικό:

Φ1: Το επίσημο e-mail ένταξης του ΠαΜακ,

Φ2: Το ΠαΜακ είναι ένα από τα τρία ελληνικά παν/μια, είναι μέλη του Partnership

3. Το επίσημο πληροφοριακό έντυπο της ACFE σχετικά με το Antifraud Education Partnership