Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


  

Λήψη Αρχείων / Downloads