Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 (ΦΕΚ 2744 τ. Β' / 26.6.2021)


Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημική κρίση παρατείνονται έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό τηλεργασίας εξακολουθεί να κυμαίνεται στο 20%.

Ειδικότερα, με τη νέα ΚΥΑ προβλέπεται:

  • Η εξαίρεση των πλήρως εμβολιασμένων εργαζομένων από την υποχρέωση διενέργειας self- test σε χώρους εργασίας, 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και εφόσον αυτοί  επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού.
  • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερίπτωση 2.1-2.9 περ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 – ΦΕΚ Β’ 4011), δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.
  • Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερίπτωση 1.1-1.11 περ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 – ΦΕΚ Β’ 4011), δύναται επίσης να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με κοινό.
  • Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας 1 άτομο ανά 16 τ.μ. και με την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικό χώρο εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο με το ΦΕΚ 2744 τ. Β' / 26.6.2021).