Προκήρυξη μίας (1) θέσης στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, στη Σχολή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, του τμήματος ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο «ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΟΝΩΔΙΑ»


  

Λήψη Αρχείων / Downloads