Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης ενός εκπροσώπου ΕΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος ΒΣΑΣ


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί

Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος, Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Ιδρύματος

Τακτικά μέλη

  1. Δημητριάδου Δέσποινα, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
  2. Φιλίποβα – Μερτζιμέκη Στεφανία, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  3. Νηστικάκης Μιχαήλ, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Αναπληρωματικά μέλη

  1. Μαμαλούι Σβετλανα, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  2. Τρακάδας Αντώνιος, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  3. Λάινε Γιάννα, μέλος Ε.Ε.Π. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών