Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος Τμήματος


Tο Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης & Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, στα πλαίσια της υποστήριξης και της κάλυψης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών του Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, κ.λπ.), προσφέρει την υπηρεσία με την ονομασία Θεματικός Βιβλιοθηκονόμος/Liaison Librarian

https://www.uom.gr/bso/thematikos-bibliothhkonomos-tmhmatos