Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου (1) "Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατοχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας" 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 9-28/7/2021 

στο σύνδεσμο https://calls.elke.uom.gr/call/20210706-19660e41