Ορισμός τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές μελών Ε.Τ.Ε.Π. και την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής