ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/8/2020 (Π.Μ.Σ.) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-08-31

https://metaptyxiako.eu/?fbclid=IwAR10WtmC3yoNt3vWWK_HKk-AbGclMTIsAMoRxOATS6V_v6BTvZakNi1DsyI