Ορκωμοσία Τμήματος ΒΣΑΣ 9/9/2021 - Αιτήσεις έως 31/8/2021


Καλούνται οι φοιτητές, που έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων και ECTS για τη λήψη πτυχίου, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τρίτη 31/8/2021, ώστε να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για την επόμενη ορκωμοσία του Τμήματος. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Αίτηση συμμετοχής στην ορκωμοσία (αποστέλλεται μέσω email στο bsosecr@uom.gr)
  • Ηλεκτρονική Αίτηση Ελέγχου εκκρεμοτήτων με ΕΥΔΟΞΟ και Βιβλιοθήκη (η υποβολή της είναι υποχρεωτική για όλους) http://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form  (αποστέλλεται από τη βιβλιοθήκη απευθείας στη γραμματεία)
  • Πτυχιακή εργασία σε CD ή USB stick και μία εκτύπωση (εφόσον έχει γίνει, κατατίθεται στη γραμματεία έντυπα και ηλεκτρονικά ή αποστέλλεται μέσω email
  • Παράβολο κατάθεσης 18€ στην Τράπεζα Πειραιώς (αρ. λογ. 5202-070107-503 ή IBAN GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503) (ΠΡΟΣΟΧΗ στις τυχόν κρατήσεις εφόσον η κατάθεση γίνεται μέσω του διατραπεζικού συστήματος από άλλη τράπεζα)
  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα ή Βιβλιάριο σπουδών (ακυρώνεται αυτόματα από τη Γραμματεία την ημέρα της ορκωμοσίας)
  • Τελευταία κάρτα σίτισης (εφόσον υπάρχει)
  • Βιβλιάριο υγείας (εφόσον έχουν ασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο)

Η ορκωμοσία θα γίνει διαδικτυακά, την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω email για τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμμετοχής τους