Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για Εκλογές Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τ.Ε.Π.


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-16