Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Ορισμός Διαχειριστή Εκλογικής Διαδικασίας για Εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π. στο Τ.Ε.Π.


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-16