Καλοκαιρινή Άδεια


Καλοκαιρινή Άδεια

Σας ενημερώνουμε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Μ.Β.Α. θα παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα 

από 02/08/2021 έως και 20/08/2021.


Η Διευθύντρια και η Γραμματεία του του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) 

σας εύχονται καλές διακοπές.