Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2021-07-16