ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων για εισαγωγή με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους στο ΠΜΣ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων :

https://drive.google.com/file/d/1-mPUFIZbQ-ewYkw95b80BzLcExpV2Aih/view?usp=sharing

Επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά τις επόμενες 3 εργάσιμες ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουλίου. Η ένσταση υποβάλλεται με αποστολή email στη Γραμματεία του ΠΜΣ (aidasecr@uom.edu.gr), υποδεικνύοντας οποιοδήποτε σφάλμα υποπέσει στην αντίληψή τους. Όλες οι ενστάσεις θα πρωτοκολληθούν, θα εξεταστούν και θα απαντηθούν.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης αναμένεται να ανακοινωθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου. Στη συνέχεια, οι 12 πρώτοι/ες θα κληθούν να αποδεχτούν την επιλογή τους. Η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια δείχνει ότι κάποιοι/ες από τους 12 πρώτους/ες δεν αποδέχονται την επιλογή τους, οπότε καλούνται οι επόμενοι/ες.

Για διευκρινήσεις επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο aida@uom.edu.gr .