Τμήμα Εφαρμοσμένη; Πληροφορικής - Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής