Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο


Ανάδειξη Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου

των Διοικητικών Υπαλλήλων

στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο Εφορευτικής Επιτροπής)