Ανάδειξη της/του Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου Μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ανάδειξη της/του Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου

Μελών Ε.ΔΙ.Π.

στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

(βλ. επισυναπτόμενο αρχείο Εφορευτικής Επιτροπής)